הספר: ניכור הורי

"ניכור הורי"
בקצרה על הספר

במסגרת התמחותה ותחומי מומחיותה, לד"ר פרילינג תואר שלישי במשפטים, ועבודת הדוקטורט שלה עסקה בתופעת הניכור ההורי. עבודת דוקטורט זו היוותה בסיס לספר עב כרס שעוסק בתחום הניכור ההורי, ראשון מסוגו בישראל.

הספר סוקר את התופעה, הן מן הפן הפסיכולוגי שמאפיין אותה והן מן הפן המשפטי, מתאר את ביטוייה אצל כל הצדדים המעורבים, בוחן ומנתח את דרכי ההתערבות והטיפול, כמו גם מציע מודלים משפטיים להתמודדות כוללת עם התופעה.

תהליך כתיבת הספר, אשר מתבסס על עבודת הדוקטורט של ד”ר פרילינג – ניכור הורי: ילד להורה והורה לילד – ההתערבות המשפטית במצבי ניכור הורי ושאלת תפקידו של המשפט ביצירת התנאים למימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים וילדים (עבודת מחקר לקבלת תואר דוקטור למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, 2010), כלל בחינה מעמיקה ויסודית של הסוגיה – הן בפן הרגשי והן בפן המשפטי, ולרבות סקירת מתודות התמודדות של דינים זרים עם התופעה.

בקליפת אגוז

תופעת הניכור ההורי כוללת שני היבטים מהותיים: האחד, המוכר יותר בשם “ניכור הורי”, עוסק בניכור של ילד להורה, אגב הליכי פירוד וגירושין בין ההורים. היבט זה בא לידי ביטוי בסרבנות הילד לקיום קשר עם אחד ההורים. ההיבט השני עוסק בניכור של הורה (ההורה הלא משמורן, על פי רוב) לילדו, באותה מערכת נסיבות של פירוד וגירושין, בין אם על דרך של נוכחות ארעית בחיי הילד ובין אם על דרך של ניתוק הקשר עם הילד באופן מוחלט.

ההתמודדות של עולם המשפט עם תופעה זו, הן בישראל והן בעולם, עדיין אינה מגובשת. המשפט הישראלי מתבלט בחוסר העיסוק בשאלות כבדות המשקל שהתופעה מעוררת ובהיעדר הניסיון לגבש דרכי התמודדות משפטיות אפקטיביות עם התופעה. בשיטות משפט זרות זוכה התופעה לדיון בעיקר במישור הפרקטי. הספר עוסק בניתוח שני היבטי התופעה, תוך יצירת הקשר הרעיוני והמחקרי ביניהם וחקירת היחס שבין המשפט ותפקידיו לשדה הרגשי בו מצויה התופעה.

ההתמודדות של עולם המשפט

בספר ניתן למצוא 3 חלקים עיקריים:

 1. ניתוח מעמיק של תופעת הניכור ההורי, על שני היבטיה;
 2. ניתוח מעמיק של שאלת היסוד – האם למשפט יש תפקיד ביצירת התנאים למימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים וילדים, מתוך דיון מעמיק בשאלות הנוגעות ליחס שבין
  משפט ורגש, ליחס שבין משפט וציווי מוסרי, לגבולות המשפט, גבולות המשפחה ותפקידי המשפט. הניתוח של שאלת היסוד יאפשר הכרעה במחלוקת הבסיסית, שהספר נועד ליישב: האם יש למערכת המשפט יכולת להתערב במצבי ניכור הורי שהינם בעלי צביון רגשי מובהק,
  או שמא ראוי שהמשפט יכיר בכך שקצרה ידו מלהשיג שליטה על התנהגות אנושית רגשית;
 3. זיהוי, הגדרה ובחינה של המודלים המתגבשים בניתוח האספקטים המשפטיים והחוץ – משפטיים של שאלת היסוד, וגיבוש המודל המשפטי הנבחר להתערבות משפטית מאוזנת
  במצבי ניכור הורי.

בספר ניתן למצוא 3 חלקים עיקריים:

 1. ניתוח מעמיק של תופעת הניכור ההורי, על שני היבטיה;
 2. ניתוח מעמיק של שאלת היסוד – האם למשפט יש תפקיד ביצירת התנאים למימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים וילדים, מתוך דיון מעמיק בשאלות הנוגעות ליחס שבין משפט ורגש, ליחס שבין משפט וציווי מוסרי, לגבולות המשפט, גבולות המשפחה ותפקידי המשפט. הניתוח של שאלת היסוד יאפשר הכרעה במחלוקת הבסיסית, שהספר נועד ליישב: האם יש למערכת המשפט יכולת להתערב במצבי ניכור הורי שהינם בעלי צביון רגשי מובהק, או שמא ראוי שהמשפט יכיר בכך שקצרה ידו מלהשיג שליטה על התנהגות אנושית רגשית;
 3. זיהוי, הגדרה ובחינה של המודלים המתגבשים בניתוח האספקטים המשפטיים והחוץ – משפטיים של שאלת היסוד, וגיבוש המודל המשפטי הנבחר להתערבות משפטית מאוזנת במצבי ניכור הורי.

חדשנותו ותרומתו של הספר

חדשנותו ותרומתו של הספר באות לידי ביטוי בראש ובראשונה בהיותו הראשון, בדין הישראלי ובדין הזר כאחד, הבוחן ומנתח באופן מעמיק ובאספקלריה רחבה את תופעת הניכור ההורי, סוגיות הנוגעות ליחס שבין משפט ורגש ומידת יכולתו של המשפט להתערב ביחסים רגשיים, בסוגיה נשוא הדיון. כמו כן, הספר מניח את אבני היסוד ליצירתה של רפורמה מקיפה וסדורה גם במשפט הישראלי, שתעמיד את זכות הילד להורות רגשית מצד שני הוריו ואת החובה ליישום האחריות ההורית כלפי הילד, בדרגה של זכות יסוד המוכרת ומעוגנת בחוק.

הנכם מוזמנים לעיין בפרק המבוא של עבודת המחקר של ד"ר פרילינג בנושא ניכור הורי, וכן בראשי הפרקים של הספר

רישום למגזין חדשותי

קבלו מידע משפטי מעניין לפני כולם!

דילוג לתוכן