פתרון אפשרי למצב זה, שבו בני הזוג אינם בטוחים להיכן מועדות פניהם, הוא לחתום על "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין". משמעותו של ההסכם, היא קביעת ההסדרים שיחולו בין בני הזוג במקרה של גירושין, אולם ההסדרים ימומשו רק אם לא יעלה בידי בני הזוג לשקם את היחסים ביניהם והם יחליטו להתגרש. הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הוא למעשה מעין "הסכם מגירה" המסדיר את כל הנושאים הקשורים בגירושין כגון מזונות, חלוקת הרכוש, משמורת הילדים ועוד, והוא ימומש רק אם בני הזוג, או מי מהם, יחליט בסופו של דבר להתגרש.

קיימת גם אפשרות לקבוע בהסכם כי בני הזוג יפנו יחד לטיפול זוגי, וכי אם הטיפול לא ישא פרי, יתבצעו הגירושין בהסכמה, תוך מימוש ההסדרים שנקבעו מראש בהסכם. ניתן גם לתחום את משך הזמן אותו יקדישו בני הזוג לטיפול, כך שבסיומו של הטיפול הם יוכלו לבחון האם יש מקום לתת הזדמנות נוספת לקשר, אם לאו.

מהו היתרון בהסכם כזה?

ראשית, ההסכם מעניק לבני הזוג את האפשרות לנסות ולשקם את הקשר, תחת התנצחות בבתי משפט, שוודאי תמנע כל אפשרות של שלום בית. כמו כן, אם בני הזוג יחליטו להתגרש, הם לא יצטרכו לפנות להליכים משפטיים נוספים, שכן ההסכם מסדיר מבעוד מועד את כל העניינים הקשורים בגירושין.

החתימה על ההסכם מעניקה את השקט הנפשי, אשר יאפשר לבני הזוג לתת נסיון אמיתי לשיקום היחסים, בין אם באמצעות טיפול ובין אם בכוחות עצמם. כל אחד מן הצדדים יודע מראש כי זכויותיו מוסדרות ומוגנות, וידיעה זו מקנה קרקע בטוחה לנסיון שיקום הנישואין.

למעשה, החתימה על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, מונעת את הצורך בהתדיינות משפטית עתידית.

האם נדרש להיעזר בעו"ד לצורך ניסוח ההסכם?

נוכח העובדה שהסכם שלום בית ולחילופין גירושין הינו הסכם מקיף הכולל התייחסות לכל הסוגיות שיש להסדיר במקרה של גירושין, הרי שיש חשיבות רבה לכך שהוא ינוסח בצורה מקצועית ואכן יאפשר לבני הזוג, ככל שיחליטו להתגרש, לסיים את הקשר ללא הליכים משפטיים ומחלוקות נוספות ומיותרות. לשם כך, יש להבטיח שההסכם יהיה ממצה ויקיף את כלל הסוגיות וההסדרים הרלוונטים. הנסיון מלמד שניסוח בלתי מקצועי או בלתי ממצה של הסכם, עשוי לגרור את הצדדים להליכים משפטיים ובכך יאבד הטעם המרכזי להסכם, לאפשר את סיום הקשר בדרכי שלום. על כן, מומלץ שההסכם ינוסח על ידי עורך דין שזוהי מומחיותו.

ככל שבני הזוג מתקשים להגיע להסדרים שיחולו ביניהם ויקבלו ביטוי בהסכם, ניתן ומומלץ לפנות להליך של גישור באמצעות עורך דין שמומחיותו בדיני משפחה שיוכל לסייע לבני הזוג להגיע להבנות לשביעות רצון שניהם. גם במסגרת הליך גישור מומלץ שכל צד יתייעץ עם עורך דין מטעמו, בטרם החתימה על ההסכם, על מנת לוודא כי ההסכם אינו מקפח זכויות של מי מהם.

מה קורה כאשר אחד מבני הזוג, בסמוך לאחר החתימה על ההסכם, מעוניין להתגרש?

בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין, מקובל לקבוע מנגנון מוסדר, במסגרתו כל אחד מבני הזוג, בכל זמן נתון, רשאי להודיע לבן זוגו כי הוא מעוניין להתגרש. עם קבלת ההודעה הנ"ל, שני בני הזוג מחוייבים לשתף פעולה עם הליכי הסדרת הגט. במקרה כזה, הסכם שלום הבית ולחילופין גירושין, הופך להסכם גירושין לכל דבר ועניין, בני הזוג מחוייבים לפעול על פיו ולנהוג על פי ההסדרים הקבועים בו בנוגע לחלוקת הרכוש, דמי המזונות וההסדרים הנוגעים לילדים.

על כן, חשוב להגיע להסדרים שקולים ולא להסתמך על שלום הבית ולפעול מתוך מחשבה שהגירושין לא יתרחשו. יחסים זוגיים הינם דינמיים מטבעם וגם כאשר צד אחד אינו חפץ בגירושין, הרי שהצד השני יכול לסבור אחרת וההסכם בהחלט יכול לבוא לכדי מימוש.

האם נדרש לקבל את אישור בית המשפט להסכם?

בהחלט כן. חתימת בני הזוג על ההסכם אינה מספיקה, ועל מנת לתת לו תוקף מחייב יש לאשר את ההסכם בבית המשפט ולתת לו תוקף של פסק דין. מדובר בהליך פרוצדורלי פשוט, במסגרתו על שני בני הזוג להתייצב בפני שופט בבית משפט לענייני משפחה, אשר בוחן שבני הזוג מבינים את הוראות ההסכם עליו חתמו וכי חתימתם עליו הינה מרצון חופשי. בסופו של ההליך הקצר, בית המשפט מאשר את ההסכם ונותן להוראותיו תוקף של פסק דין.