אולם, כאשר מתגלע סכסוך בין בני הזוג, פעמים רבות נאלצת האישה לפנות לבית המשפט בתביעה למזונותיה, לנוכח חסימת החשבון המשותף או הפסקת העברת כספים על ידי הבעל, כפי שהיה טרם הסכסוך. הצורך בפסיקת המזונות הופך הכרחי ודחוף במצבים בהם האישה תלויה כלכלית בבעל ואין לה משאבים כלכליים או מקורות הכנסה המצויים בשליטתה.

הקריטריונים לפסיקת מזונות אישה, שונים מאלו הנוגעים לפסיקת מזונות ילדים. להלן אביא בתמצית את הקריטריונים החשובים.

מהו המקור לחובת הבעל לזון את אשתו?

ההלכה היהודית הטילה את חובת המזונות על בעל כלפי האשה, כחלק מהמערך הכולל של זכויות וחובות הדדיות שבין בני הזוג. באופן פורמלי, מעוגנת חובה זו בכתובה, שנחתמת על ידי הבעל במועד עריכת טקס הנישואין. חובת המזונות לאשה נוצרת אוטומטית עם ביצוע אקט הנישואין, והיא אינה תלויה בהסכם או במסמך כלשהו נוסף בין בני הזוג.

כאשר מוגשת תביעה למזונות על ידי האשה, על פי מה יקבע בית המשפט את סכום המזונות שעל הבעל לשלם לאשתו מידי חודש בחודשו?

הכלל הוא כי בעל חייב לספק לאשתו מזונות בהתאם לרמת החיים שבה חיה האישה, לפני שהיחסים עלו על שירטון. העקרון המנחה הוא כי כאשר אשה חיה ברמת חיים מסויימת עם בעלה, היא זכאית להמשיך ולנהוג על פי רמת חיים זו, וחובה על בעלה לספק לה את כל מחסורה, בהתאם לאותה רמת חיים.

מה קורה כאשר הבעל הרויח במהלך השנים משכורת גבוהה שיכולה היתה לאפשר לבני הזוג רמת חיים גבוהה, אולם בפועל המשפחה חיה בצנעה וברמת חיים נמוכה יחסית? על פי מה יקבע בית המשפט את גובה מזונות האשה במקרה כזה?

המזונות ייקבעו על פי רמת החיים בה חיו בני הזוג בפועל ולא על פי רמת ההשתכרות של הבעל. העקרון הוא כי בעצם הסכמתה של האשה לחיות ברמת חיים מסויימת, גם אם היא נמוכה, היא ויתרה בכך על האפשרות לחיות ברמת חיים גבוהה יותר. הדגש הוא על רמת החיים שנהגה בפועל בבית המשפחה, בין אם זו היתה גבוהה, ממוצעת או נמוכה.

כיצד מעריכים את רמת החיים בה חיה המשפחה, לצורך קביעת גובה המזונות המגיעים לאישה?

על מנת להעריך את רמת החיים בה נהגה המשפחה לחיות, יבחן בית המשפט קריטריונים שונים ומגוונים, למשל: באיזו דירה חיים בני הזוג – האם בדירת צנועה שעליה רובצת משכנתא גבוהה, או בדירה מפוארת באיזור יוקרתי, הנקיה מכל משכנתא ? האם בני הזוג מעסיקים עזרה צמודה של מבשלת או "אופר"? האם בני הזוג נוהגים לנסוע לחופשות בחו"ל, לבלות במסעדות יקרות? אילו רכבים נמצאים בבעלות בני הזוג? מהי רמת ההוצאות החודשית ועל מה הוציאו בני הזוג את הכספים? האם בני הזוג מחזיקים בחפצי תכולה יקרים ? האם לבני הזוג יש חסכונות והשקעות בסדר גודל שיכול להצביע על רמת חיים גבוהה? בית המשפט נכנס לפרטי הפרטים על מנת לבחון את רמת החיים של בני הזוג, לצורך קביעת גובה המזונות עבור האשה.

עד מתי חייב בעל לשלם מזונות לאשתו?

החובה קיימת כל עוד בני הזוג נשואים זה לזו. אין חובת מזונות של בעל כלפי אשתו לאחר הגט. עם זאת, במסגרת הסכמי גירושין, ניתן להגיע להסדרים לפיהם קיימת תמיכה כלכלית באישה גם לאחר הגירושין.
יצויין במאמר מוסגר, כי קיים מושג של תשלומים עיתיים לאחר הגט, אשר בנסיבות המתאימות, ביהמ"ש יכול לפסוק לאישה, אולם לרוב הדבר נעוץ בזכויות רכושיות ולא בזכות למזונות.

בימינו, הרוב המכריע של הנשים עובדות ומרוויחות. האם גם במקרה בו האשה עובדת, הבעל יהיה חייב לשלם לה מזונות?

כאשר האשה עובדת ומרויחה סכום המספיק לכיסוי כל ההוצאות והצרכים שלה, אז הבעל יהיה פטור מחובתו לזון אותה. יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם האשה עובדת בשכר נמוך שאינו מספק את צרכיה, כפי שהורגלה להם -– אז יהיה חייב הבעל בהשלמת המזונות, עד גובה הסכום שיספיק לאשה לכיסוי כל הוצאותיה.

האם הכנסות האשה מנכסים שברשותה, יילקחו בחשבון בעת קביעת מזונותיה?

בית המשפט יקח בחשבון את הכנסותיה של האשה מכל מקור שהוא – למשל, פיצויים או גימלה שהאשה מקבלת, נכס בבעלות האשה המניב דמי שכירות וכד'. כספים אלה הינם בגדר הכנסות של האשה, אשר יקוזזו מסכום המזונות שעל הבעל לשלם לאשתו.

האם ישנם מצבים נוספים שבהם הבעל יהיה פטור מחובת המזונות?

בעל יהיה פטור מחובת המזונות כאשר ניתן להוכיח כי האשה מחבלת בקשר הנישואין על ידי כך שבגדה בבעלה או שהיא אינה מקיימת את חובותיה כלפיו (מה שקרוי "אשה מורדת"). גם אשה שעזבה את הבית ללא כל סיבה מוצדקת עלולה לאבד את הזכות למזונות. חשוב לציין, כי בתי המשפט לענייני משפחה יטו פחות לבטל זכות למזונות מטעמים אלה, לעומת בתי הדין הרבניים אשר יתנו משקל רב לנסיבות עובדתיות אלה (ככל שמתקיימות) לצורך שלילת הזכות למזונות.

מה קורה כאשר האשה אינה זכאית למזונות – האם על הבעל להמשיך ולשלם את מזונות הילדים?

קיימת הפרדה ברורה בין הזכות למזונות אישה לבין הזכות למזונות ילדים. גם אם נקבע כי האשה אינה זכאית למזונות, הרי שחובת האב לזון את ילדיו תלויה ועומדת עד הגיעם של הילדים לבגרות (ובשיעור של 1/3 בהיותם בשירות צבאי).

מה קורה כאשר הבעל אינו משלם את המזונות שנפסקו?

במקרה בו בית המשפט פסק סכום מזונות לאשה ואילו הבעל מפר את פסק הדין ואינו מעביר לידי האשה את סכום המזונות, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולגבות את המזונות באמצעות נקיטת הליכים כנגד הבעל.