משבר משפחתי – מאיפה מתחילים?

 ראשית בדקו: האם באמת אבדו הסיכויים לשלום בית?

ההחלטה להתחיל בהליך משפטי לקראת גירושין איננה החלטה קלה. בטרם קבלתה, יש להגיע לרמת בטחון מוחלטת בדבר הרצון להתגרש. ניסיוננו העשיר בתחום מלמד כי רק רצון מגובש ומוחלט בהקשר זה, יכול לספק את יכולת ההתמודדות עם התהליך.

יחד עם זאת, יש לזכור כי ניהול הליך משפטי מול בן הזוג איננו הליך פשוט כלל, אשר אורך לעיתים זמן לא מבוטל. ההתמודדות המשפטית עם המשבר בחיי הנישואין דורשת תעצומות נפש לא מעטות מצד יוזם התהליך המשפטי, הן לצורך גיוס המשאבים הפיזיים והנפשיים הנדרשים לצורך פתיחת ההליך עצמו והן יכולת התמודדות גבוהה, אשר תאפשר להמשיך לנהל את ההליך המשפטי לאורך זמן, תוך שמירה על שגרת חיים תקינה.

לכן, בררו עם עצמכם – האם אכן כלו כל הקיצים? האם באמת ובתמים אבדו הסיכויים לשלום בית?

ייעוץ פסיכולוגי והעצמה אישית

ההחלטה להתגרש הינה מסוג ההחלטות הקשות והגורליות שאדם נדרש לקבלן. לעיתים, על מנת להגיע להחלטה מושכלת בדבר הרצון להתגרש ולעשות זאת ממקום של שלמות ובטחון, מומלץ לפנות לייעוץ אישי, אשר עשוי לסייע עד מאוד במצבים של התלבטות וקושי לקבל החלטה בנושא, קושי המתעצם אף יותר כאשר לבני הזוג ילדים משותפים.

הדרכה וייעוץ אישי עשויים להועיל מאוד גם לאורך ניהול ההליך המשפטי עצמו, בגיבוש תחושת העצמה ושליטה על אופן קבלת ההחלטות וההתמודדות עם השלכותיהן.

במסגרת הקשר ההדוק שלנו עם לקוחותינו וראיית מכלול הקשיים עימם נדרשת התמודדות אישית, אנו מפנים, במקרים המתאימים, את החפצים בכך לקבלת תמיכה וחיזוק אישיים אצל מטפלים מקצועיים, שמומחיותם בתחום ספציפי זה.

הניסיון מלמד, כי פניה לקבלת ייעוץ אישי, עשויה לתרום רבות ולהשיב את תחושת השליטה ויכולת ההתמודדות עם המשבר המשפחתי, הן בפן האישי והן בפן של התמודדות עם ההליך המשפטי.

פניה לייעוץ משפטי מוסמך ומקצועי

ככל שהאופציה של גירושין הינה מוחשית וקיימת בשלות לתהליך זה, הרי שיש חשיבות לפנות לייעוץ אצל עורך דין שזוהי מומחיותו. כידוע, תחום המשפט כולל תחומי התמחות שונים, בדומה לרפואה, אולם בניגוד לרפואה, אין הכשרה פורמאלית המאפשרת רק לעורכי דין בעלי מומחיות מוכחת לעסוק בתחום משפט כזה או אחר. על כן, חשוב שתוודאו שאכן פניתם לעורך דין שביסס לעצמו מומחיות בתחום המשפחה ואינו עוסק בכך באופן נלווה וזניח לעיסוקיו בתחומי משפט אחרים.

פניה להליך משפטי או לגישור?

אחת ההתלבטויות המרכזיות עוסקת בשאלה, כיצד לפתוח את התהליך לגירושין. האם באמצעות הגשת תביעות לערכאה המתאימה או שמא באמצעות פניה להליך גישור.

להליך גישור יתרונות רבים, ובכלל זאת אפשרות להגיע להסכמות בדרכי שלום לשביעות רצון שני הצדדים, צמצום העלויות הכספיות של הליך הגירושין, צמצום הפגיעה הרגשית בילדים, הפחתת הסערה הרגשית וההסלמה הנובעת פעמים רבות מאופיו של ההליך המשפטי.

עם זאת, להליך הגישור גם כמה חסרונות בולטים. מחקרים מצביעים על כך שהליך הגישור משקף את יחסי הכוחות שנהגו בין בני הזוג בתא המשפחתי, ומשכך הצד החלש יותר, התמים יותר או הנוטה לוותרנות, עלול להגיע לתוצאות לא טובות במסגרת ההליך ולקיפוח של זכויותיו בהסכם הסופי שיתגבש בתום הגישור. האמצעי להתגבר על מכשול זה הוא בהסתייעות בליווי צמוד של עו"ד תוך כדי הליך הגישור, בין אם מאחורי הקלעים ובין אם בגלוי בתוך התהליך. ליווי של עו"ד מאפשר שמירה על זכויות הצד המתדיין, ביטחון רב יותר בתהליך הגישור, ידע וכלים להתמודד עם ההצעות שעולות בתהליך ומבטיח שאף ההסכם שייחתם בסופו של התהליך יהיה מנוסח בצורה מיטיבה שתמנע נקודות פתוחות להתדיינות עתידית.

בעייתיות נוספת שיכולה להיות לפניה ישירה להליך גישור, טרם הגשת תביעות, נובעת ממירוץ הסמכויות הקיים בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה. משמעותו של מירוץ הסמכויות היא שהצד שמגיש את תביעותיו ראשון קובע איזו ערכאה תדון בסכסוך ובהיבטים הנלווים לו (מזונות, חלוקת רכוש, משמורת). מזונות הילדים הם הסוגיה היחידה שניתן לפתוח בכל מקרה בביהמ"ש לענייני משפחה, גם ככל שהתיק נפתח לראשונה בבית הדין הרבני. לעיתים, לבחירת הערכאה משמעות מהותית על הסכסוך ולכן תהיה חשיבות לפתוח תחילה את התיקים בערכאה המתאימה (על מנת להבטיח את הסמכות באותה ערכאה ולא בערכאה השניה) ורק לאחר מכן להציע לצד השני לפנות להליך גישור. הגם שיש בכך מידה מסויימת של הסלמה, הרי שישנם מקרים שיצדיקו זאת (לדוג': לאישה שבגדה בבעלה יהיה אינטרס ראשון במעלה לפתוח את התביעות בבית המשפט לענייני משפחה טרם שהבעל יקדים בהגשת התביעה לביה"ד הרבני, גם במחיר של ויתור על היתרונות בהליך גישור מקדים).

בפגישת הייעוץ עם עוה"ד יהיה מקום לנתח את השיקולים הנוגעים למקרה הספציפי בכל הנוגע לאופן פתיחת ההליך, האם על דרך של הגשת תביעות או הצעה לפנות לגישור.

מסמכים שחשוב לאסוף

ככל שהתגבשה החלטה לפנות לערוץ של הליך גירושין, חשוב לאסוף מסמכים שונים, אשר יידרשו לצורך ניהול ההליך המשפטי. להלן יפורטו מסמכים בסיסיים המתחייבים בכל מקרה ומקרה, כאשר במסגרת פגישת הייעוץ צפויה להינתן הכוונה למסמכים נוספים הנוגעים להוכחת הסוגיות הקשורות במקרה הספציפי:

  • ראיות הנוגעות להשתכרותו של כל אחד מבני הזוג, ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • ראיות ביחס לרמת החיים של בני הזוג (תיעוד לרכישת ריהוט וביגוד יקר, נסיעה לחופשות יקרות, מותרות שהינם חלק מרמת החיים של המשפחה וכיוצ"ב).
  • תדפיסי חשבונות בנק (פירוט תנועות בחשבון עו"ש) ואישורי יתרות בחשבון.

 

  • תדפיסי כרטיסי אשראי לתקופה שקדמה להגשת התביעה.
  • מסמכים להוכחת הוצאות התא המשפחתי והילדים, דוגמת קבלות/דרישות תשלום בגין הוצאות אחזקת הבית, הוצאות רכב, חוגים, שיעורי עזר, הוצאות רפואיות, ביגוד, הנעלה, חינוך, חוזה שכירות או תשלומי משכנתא, בילויים, חופשות וכיוצ"ב.
  • מסמך המעיד על רישום הזכויות בבית המגורים (נסח טאבו, חוזה חכירה וכיוצ"ב) ובנכסי נדל"ן אחרים (ככל שקיימים).

 

  • מסמכים המעידים על רכוש נוסף הקיים בבעלות בני הזוג או מי מהם, לרבות רכוש ונכסים עסקיים.

 

  • מסמכים המעידים על הרכוש, הזכויות והנכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין (לרבות זכויות סוציאליות ופנסיוניות, חסכונות, תיקי השקעות, אחזקות כספיות וכיוצ"ב).

 

  • מסמכים הנוגעים לרכב הקיים בבעלות בני הזוג או מי מהם.

 

כאמור, הרשימה שפורטה לעיל הינה רשימה ראשונית ובסיסית בלבד. במסגרת ייעוץ אישי, תוכלו לקבל הכוונה ספציפית בנוגע למסמכים שיהיה עליכם לאסוף לקראת תחילתו של ההליך המשפטי, בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי והתביעות אשר תוגשנה לבית המשפט או לבית הדין הרבני.

אל תחתמו על הסכמים ש"עשיתם בבית"

 

הסכם גירושין הינו הסכם שהשלכותיו לטווח הארוך הינן משמעותיות והרות גורל עבור בני הזוג והילדים. הסכמים שנערכים ללא ידיעה מעמיקה של הוראות החוק ופסיקת בתי המשפט, עלולים להביא לקיפוח זכויות, לחוסר בהירות ביחס לביצוע ההסכם ולגרור את הצדדים להתדיינות משפטית עתידית.

 

גם אם יש בין הצדדים הסכמה והבנה לגבי עקרונות ההסכם (דבר חיובי בפני עצמו) הרי שהמלצה חד משמעית היא לא לנסות לנסח הסכם לבד אלא לפנות לעורך דין שמומחיותו בדיני משפחה לצורך ניסוח ההסכם בצורה מקצועית וממצה. עוה"ד אף יוכל להאיר את עיני הצדדים לסוגיות נוספות עליהן לא חשבו אשר יש להסדירן במסגרת ההסכם..

 

עורך הדין כבן ברית

 

עורכי דין בתחום דיני המשפחה מתמודדים עם נושאים אישיים מאוד ומטפלים בלקוח באחת מתקופות הזמן הקשות בחייו. על כן, בעת בחירת עורך הדין שילווה את התהליך וייקח את עצמו את הייצוג, חשוב מאוד שמעבר למקצועיות רבה מצד עוה"ד, תהיה גם כימיה טובה בין הלקוח לעוה"ד. עוד חשוב לוודא שעוה"ד יטפל באופן אישי בתיק וכי זמינותו הינה גבוהה, שכן בתחום הרגיש של דיני המשפחה, הסערות המשפחתיות והרגשיות מצריכות התייעצויות דחופות ועצות מיידיות ומשכך הזמינות, ההקשבה והנכונות של עוה"ד להיות בן ברית של הלקוח, מעבר למשפטן, הינה חשובה ומהותית להצלחת התהליך והתמודדות הלקוח עם הקשיים הנלווים בתקופה זו.