סרבנות גט
מהי תופעת סרבנות הגט?

בד בבד עם העלייה במספר הזוגות המתגרשים, ניכרת גם עלייה בתופעה הקשה והכאובה של סרבנות גט. על פי ההלכה היהודית, בית הדין הרבני אינו יכול לסדר גט בין בני זוג יהודים אשר נישאו כדת וכדין, אלא לפי רצונם של שני …

תביעות פיצויים כנגד סרבני גט: אליה וקוץ בה

תביעות פיצויים בבתי המשפט לענייני משפחה כנגד סרבני גט: אליה וקוץ בה
מהי סרבנות גט ומהו הרקע לקיומה?
כיצד ניתן להילחם בסרבנות גט ולקבל את הגט המיוחל?
תביעות פיצויים בבתי המשפט לענייני משפחה כנגד סרבני גט: אליה וקוץ בה