משמורת ילדים והסדרי ראיה
הוצאת הילדים לחופשה בחו”ל כאשר ההורה השני מתנגד

לכל אחד מן ההורים יש זכות להתנגד ליציאת הילדים לחו”ל וזאת מתוקף זכויות האפוטרופסות הקיימות לכל הורה לקבוע היכן הילדים יתגוררו. הטענה שבה נאחז ההורה המסרב ליציאת הילדים קשורה, על פי רוב, לחשש שההורה היוצא עם הילדים לחו”ל לא ישוב עמם ארצה, אלא יבריח אותם לחו”ל ובכך יפר את זכויותיו ההוריות, נוכחותו בחיי הילדים וכדומה.

משמורת משותפת

משמעותה של משמורת משותפת היא חלוקה שווה של נטל הטיפול השוטף והיומיומי בילדים. למעשה, בהסדר של משמורת משותפת, משך השהות של הילדים עם כל אחד מההורים הוא שווה, או כמעט שווה, לרבות לינה. על פי הסדר זה, לילדים “שני בתים” …

שני אבות לילדה קטינה אחת – האמנם?

במרכזה של פרשיה סוערת שהגיעה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, מצויים שני אבות הטוענים לאבהותם על ילדה קטינה בת שלוש. מצד אחד, בעלה של האם, אשר היה נשוי לה באופן פורמאלי בעת כניסתה להריון (הגם שהיו פרודים זה מזו). מצד …

הסדרי ראיה לחיות מחמד

פס”ד תקדימי דן בשאלת השיתוף בחיות המחמד בעת הפירוד/גירושין –   האם ניתן לקבוע הסדרי ראיה עם חיות המחמד? בעת פירוד וגירושין, מקובל לדון רבות בסוגיות רכושיות, כמובן בשאלות חשובות הנוגעות לילדים, מזונות וכו’, אולם מה קורה ביחס לחיות המחמד? מי …