מזונות ילדים
חיוב במזונות ילד בגיר בתקופת הלימודים העל תיכוניים

הכלל הידוע והמוכר בנוגע למזונות ילדים מתייחס לכך שאב מחוייב במזונות ילדיו עד הגיעם לגיל 18 (או מועד סיומם את בית הספר התיכון, כיתה יב’, לפי המאוחר). עוד ידוע כי בתקופת השירות הצבאי החובה בצה”ל מחוייב האב לשלם שליש מדמי המזונות ששולמו עבור הילד ערב הגיעו לגיל 18. החיוב בתקופת השירות הצבאי נובע ממציאות החיים הישראלית, בה קיימת חובת גיוס, שאינה מאפשרת לילד לעבוד לפרנסתו…

הפחתה והגדלה של מזונות

פסק דין למזונות שניתן ע”י בית המשפט (כמו גם הסכם למזונות בין הורים שקיבל תוקף של פסק דין), הוא בעל מעמד מיוחד. בעוד שפסקי דין “רגילים” חותמים את הסכסוך המשפטי בין הצדדים, הרי שכאשר מדובר בפסק דין למזונות, יכול כל …

הפרמטרים לקביעת מזונות הילדים

הכלל המשפטי הבסיסי הוא כי הורים מחויבים לזון את ילדיהם הקטינים. חובה זו, בכל הנוגע ליהודים, נלמדת מהדין העברי, דהיינו, מההלכה היהודית. ההלכה היהודית היא זו אשר קובעת את הכללים בעניין החובה של האב והאם לזון את ילדיהם וכן את …