מזונות אשה
מדור ספציפי: זכות האישה להתגורר באותו בית אליו הורגלה

במסגרת הליכי הפירוד, פירוק השיתוף בבית המגורים מהווה אבן נגף ונקודת מחלוקת מהותית בין בני הזוג. אין ספק שפירוק השיתוף בבית (דהיינו – מכירתו לצד שלישי או רכישת צד אחד את זכויות משנהו בדירה), מהווה שלב קריטי בתהליך הפירוד, ולרוב …

הזכות למזונות אישה – באילו תנאים?

אחת מהחובות של בעל כלפי אשתו היא לזון אותה, כלומר לספק את כל צרכיה ומחסורה, כל עוד בני הזוג נשואים זה לזו. כאשר יחסי בני הזוג מתנהלים על מי מנוחות, לרוב לא מתעוררת שאלה בנוגע למזונות האשה, כיוון שכל אחד …