זכויות וחובות רכושיות
הסדרים פוטנציאליים ביחס לדירת המגורים

דירת המגורים מהווה את הרכוש המרכזי והעיקרי במרבית המשפחות. הליך הגירושין, הכרוך ממילא בהתמודדויות רבות, רגשיות וכלכליות כאחד, חושף את בני הזוג והמשפחה כולה להתמודדות לא פשוטה אף ביחס לדירת המגורים, שכן על פניו גם את הדירה יש לחלק בין בני הזוג הנפרדים ולצורך כך יש למוכרה ולעקור את המשפחה לבית אחר.

התיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג

התיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג שניתק את התלות הבעייתית בין הגט לחלוקת הרכוש בשנת 2008 תוקן חוק יחסי ממון בין בני זוג באופן שהסיר את אחד הכשלים המרכזיים שבו, אשר יצר תלות בין הגט ההלכתי לחלוקת הרכוש והעמיד …

דירת מגורים טרם הנישואין

דירת מגורים שהיתה בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין – מה דינה בעת הגירושין? לאחרונה קבע ביהמ”ש העליון כי לאישה יש זכויות בדירת מגורים שהבעל הביא עמו לקשר הנישואין, על אף שנרכשה על ידו טרם הנישואין ממקורותיו שלו בלבד. פסק …

פוטנציאל השתכרות והשפעתו על דמי מזונות וחלוקת רכוש

פוטנציאל השתכרות והשפעתו על קביעת דמי המזונות  וחלוקת הרכוש בעת הגירושין המושג פוטנציאל השתכרות מתייחס להשתכרות בפועל וליכולת ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. מושג זה משמש בסיס לטיעונים שונים במסגרת הליכי הגירושין ופירוד – הן ביחס לדמי המזונות שישולמו …

תחשיב איזון זכויות פנסיה בפירוד וגירושין

זכויות סוציאליות ופנסיוניות הינן חלק אינטרגלי מתוך מסת הרכוש המשותף שנצבר על ידי בני זוג במהלך חייהם המשותפים, בדיוק כשם שדירה משותפת, רכב ומיטלטלין שנרכשו במהלך הנישואין ממקורות משותפים, מהווים רכוש משותף לחלוקה. כאשר בני זוג נפרדים ומתגרשים זה מזו, …

הימורים בשוק ההון

הימורים בשוק ההון (בורסה) – האם בעת הגירושין יכול בן זוג להתכחש להם ולדרוש פיצוי על ההפסדים? במסגרת הליכי גירושין, בעת חלוקת הרכוש בין בני הזוג, נשמעות לא אחת טענות כי בן הזוג הפסיד כספים משותפים בשוק ההון (בבורסה) ובכך …

דינם של החובות בהליך הגירושין

מעמדם של החובות בהליך הגירושין: אילו חובות ייחשבו משותפים? בפסיקת בתי המשפט נקבע כי במסגרת איזון המשאבים יש לחלק אף את החובות שנצברו במהלך הנישואין, ולא רק את הזכויות. בתי המשפט התייחסו לכך כי בן הזוג הנהנה מפירות השותפות עם …