אפוטרופסות להורה מבוגר
מינוי אפוטרופוס – באלו מצבים, ומהי הפרוצדורה המשפטית?

במקרים מסוימים, שבהם זקוק אדם להגנה על ענייניו וצרכיו, נוהג המשפט באופן פטרנליסטי וממנה עבורו אפוטרופוס, המשמש כאחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 מסדיר את סוגיית האפוטרופסות במדינת ישראל, ומפרט את החובות והזכויות הנובעות מצו משפטי למינוי אפוטרופוס…