מאמרים
הסדרים פוטנציאליים ביחס לדירת המגורים

דירת המגורים מהווה את הרכוש המרכזי והעיקרי במרבית המשפחות. הליך הגירושין, הכרוך ממילא בהתמודדויות רבות, רגשיות וכלכליות כאחד, חושף את בני הזוג והמשפחה כולה להתמודדות לא פשוטה אף ביחס לדירת המגורים, שכן על פניו גם את הדירה יש לחלק בין בני הזוג הנפרדים ולצורך כך יש למוכרה ולעקור את המשפחה לבית אחר.

חיוב במזונות ילד בגיר בתקופת הלימודים העל תיכוניים

הכלל הידוע והמוכר בנוגע למזונות ילדים מתייחס לכך שאב מחוייב במזונות ילדיו עד הגיעם לגיל 18 (או מועד סיומם את בית הספר התיכון, כיתה יב’, לפי המאוחר). עוד ידוע כי בתקופת השירות הצבאי החובה בצה”ל מחוייב האב לשלם שליש מדמי המזונות ששולמו עבור הילד ערב הגיעו לגיל 18. החיוב בתקופת השירות הצבאי נובע ממציאות החיים הישראלית, בה קיימת חובת גיוס, שאינה מאפשרת לילד לעבוד לפרנסתו…

הפחתה והגדלה של מזונות

פסק דין למזונות שניתן ע”י בית המשפט (כמו גם הסכם למזונות בין הורים שקיבל תוקף של פסק דין), הוא בעל מעמד מיוחד. בעוד שפסקי דין “רגילים” חותמים את הסכסוך המשפטי בין הצדדים, הרי שכאשר מדובר בפסק דין למזונות, יכול כל …

הוצאת הילדים לחופשה בחו”ל כאשר ההורה השני מתנגד

לכל אחד מן ההורים יש זכות להתנגד ליציאת הילדים לחו”ל וזאת מתוקף זכויות האפוטרופסות הקיימות לכל הורה לקבוע היכן הילדים יתגוררו. הטענה שבה נאחז ההורה המסרב ליציאת הילדים קשורה, על פי רוב, לחשש שההורה היוצא עם הילדים לחו”ל לא ישוב עמם ארצה, אלא יבריח אותם לחו”ל ובכך יפר את זכויותיו ההוריות, נוכחותו בחיי הילדים וכדומה.

בג”צ אוסר על בתי הדין הרבניים להפלות נשים על רקע בגידה

בגידה בבן הזוג – המחיר המשפטי בבתי הדין הרבניים לעומת בתי המשפט לענייני משפחה

במערכות יחסים לא מעטות מתגלה שאחד מבני הזוג לא שמר אמונים למשנהו ולכך סיבות רבות, שפעמים רבות קשורות בהתרופפות כללית של רמת המחויבות וההשקעה ההדדית בקשר הזוגי.

מידע חיוני וראשוני לקראת ייזום הליך גירושין

משבר משפחתי – מאיפה מתחילים?  ראשית בדקו: האם באמת אבדו הסיכויים לשלום בית? פירוד וגירושין נראים לעיתים הפתרון היחיד כאשר היחסים בין בני הזוג אינם תקינים. רבים נואשים מתחושת תסכול מתמשכת הנובעת מהתמודדות עם מסגרת משפחתית שאינה הרמונית, אינה מספקת …

צוואות הדדיות בין בני זוג

חשיבותן וההסדרים שניתן לקבוע בהן להבטחת בן הזוג, מחד, והילדים, מאידך במהלך הגיל השלישי עולה ביתר שאת המודעות לחשיבות עריכת צוואה. כאשר מדובר בבני זוג החיים יחדיו, מתווסף לכך הצורך להבטיח את בן הזוג הנותר אחרון בחיים ולמנוע ממנו יריבות …

חשיבות עריכת צוואה להבטחת ילדים במשפחות חד הוריות

כיצד ניתן להבטיח את הילדים הקטינים בצוואה? חשיבות עריכת צוואה במשפחות חד הוריות לעריכת צוואה חשיבות רבה בתאים משפחתיים שונים ובגילאים שונים. בניגוד לתפיסה הרווחת לפיה עריכת צוואה הינה דבר חשוב רק בגילאים מבוגרים או כשיש הרבה רכוש ונכסים, עריכת …

מדור ספציפי: זכות האישה להתגורר באותו בית אליו הורגלה

במסגרת הליכי הפירוד, פירוק השיתוף בבית המגורים מהווה אבן נגף ונקודת מחלוקת מהותית בין בני הזוג. אין ספק שפירוק השיתוף בבית (דהיינו – מכירתו לצד שלישי או רכישת צד אחד את זכויות משנהו בדירה), מהווה שלב קריטי בתהליך הפירוד, ולרוב …

הזכות למזונות אישה – באילו תנאים?

אחת מהחובות של בעל כלפי אשתו היא לזון אותה, כלומר לספק את כל צרכיה ומחסורה, כל עוד בני הזוג נשואים זה לזו. כאשר יחסי בני הזוג מתנהלים על מי מנוחות, לרוב לא מתעוררת שאלה בנוגע למזונות האשה, כיוון שכל אחד …