ידועים בציבור
מזונות משקמים לידועה בציבור לאחר פירוד

כיום, הולך וגדל מספר מערכות היחסים שאינן ממוסדות בקשר נישואין, אלא מתאפיינות בחיים משותפים כ”ידועים בציבור”. לעיתים מערכות יחסים אלה מהוות שלב ביניים לקראת נישואין, במטרה לבחון את ההתאמה העתידית (ואף נמשכות מספר שנים במסגרת ביניים זו), לעיתים, מערכות יחסים אלה משקפות בחירת זוגיות בפרק ב’ לחיים (לאחר כשלון נישואין

האם ניתן לתבוע בן זוג על כך שהחליט לבטל את החתונה?

הפרת הבטחת נישואין – אחד מבני הזוג הבטיח להינשא למשנהו והתחרט, האם ניתן לתבוע אותו על כך?
ראשית, חשוב לציין כי החלטות הנוגעות לנישואין ובחירת בן זוג לחיים, נתפסות בחברה המודרנית כהחלטות אישיות, אשר כל אדם חופשי להחליט בהן כרצונו, על פי צו לבו. בהתאם לכך, המחשבה על הגשת תביעה נגד אדם שהחליט שהוא אינו מעוניין להתחתן עם משנהו, מעוררת התנגדות מסויימת, שכן הכיצד ניתן להכריח אדם להתחתן עם מי שהוא אינו רוצה בו?