חטיפת ילדים
אמנת האג להחזרת ילדים חטופים

חטיפת ילדים – מה הדין החל וכיצד ניתן למנוע מצבים אלה? הורים רבים שנקלעו למציאות קשה זו של חטיפת ילדם בידי ההורה השני, נותרים אובדי עצות אל מול מהלך חד צדדי שבו הורה מוציא קטין לחו”ל ללא כוונה להחזירו ארצה, …