זכויות וחובות רכושיות

ההסדרים הרכושיים החלים בין בני זוג וחלוקת הרכוש בעת הגירושין

נכסי קריירה (מוניטין, כושר השתכרות, דרגות מקצועיות וכדומה): משאב משותף לחלוקה

האפשרות לדרוש למעלה ממחצית הרכוש המשותף במסגרת החלוקה בעת הגירושין

האפשרות לשיתוף בדירת המגורים מלפני הנישואין

חלוקת הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות

הצעת החוק לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג

מעמדם של החובות בהליך הגירושין: אילו חובות ייחשבו משותפים?

פירוק שיתוף בדירת מגורים

הזכות לתבוע דמי שימוש ראויים, כאשר רק אחד מבני הזוג מתגורר בדירה המשותפת