הילדים בהליך הגירושין

זכות הילד לקחת חלק בהליכים המשפטיים הנוגעים לחייו
כיצד נשמע קולו של הילד בהליך המשפטי?
כיצד ניתן לצמצם את הפגיעה בילדים בהליך הגירושין?